Monografia „CHEŁMIŃSCY  MYŚLIWI”
(okładki + obszerne fragmenty)
 
Wykaz bibliotek posiadających w swoich zbiorach książkę pt.:
CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI
Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł”
w Chełmnie.

CHEŁMIŃSCY  MYŚLIWI
Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie

Lewicki Jacek,  Lewicki Wojciech

Grupa leśniczych i myśliwych podczas polowania w lasach na Ziemi Chełmińskiej. Początek XX wieku. Trzeci z prawej - Leopold Kowalski, późniejszy (1920-1939) chełmiński leśniczy na Kępie Panieńskiej (z archiwum Janusza Bruskiego z Chełmna).


CHEŁMIŃSCY  MYŚLIWI
Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie

Album, 264 strony, oprawa twarda
Autorzy: Lewicki Jacek, Lewicki Wojciech
Wydawcy: Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie,
Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen
Wydanie: I, Chełmno 2013 (niekomercyjne)
ISBN: 978-83-63921-84-2
Nakład: 520 egz. - informacja dot. nakładu
Z przykrością infrmujemy, że nakład tej monografii został wyczerpany i Koło nie może spełniać próśb dot. przekazania publikacji zainteresowanym podmiotom.
Przepraszamy.
Wymiary: 286 × 211 × 21 mm
Masa: 1,5 kg      „Monografia na temat historii i działalności Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie, podobnie jak większość publikacji tego rodzaju, została przygotowana i opracowana jako specjalne wydanie jubileuszowe, z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Koła. Czas założenia i organizacji Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie sięga pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. W historii łowiectwa polskiego był to okres przełomowy, bowiem właśnie wtedy kształtowały się podstawowe akty prawne i przepisy wewnętrzne, regulujące powojenną działalność Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ). Autorzy niniejszej monografii, w roku sześćdziesiątej rocznicy (1953-2013) powstania Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie oraz dziewięćdziesiątej rocznicy (1923-2013) powstania PZŁ, postanowili więc wspomnieć również, choćby tylko w zarysie, o najważniejszych momentach historii łowiectwa pomorskiego/polskiego, które umożliwiły rozwój zorganizowanej działalności łowieckiej na Ziemi Chełmińskiej oraz Pomorzu Nadwiślańskim w końcu XIX i na początku XX wieku, i ostatecznie doprowadziły do powstania jednolitej, ogólnokrajowej organizacji łowieckiej, to jest PZŁ. Informacje na ten temat (w układzie chronologicznym) zostały przedstawione w pierwszej części monografii, zatytułowanej Z kart historii łowiectwa… .


      W drugiej części, zatytułowanej Działalność Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie w latach 1979-2013, autorzy przedstawili najważniejsze informacje na temat współczesnej działalności Koła, jego struktury i organizacji, kultywowanych tradycji, osiągnięć oraz perspektywicznych wyzwań i zadań, między innymi w zakresie ochrony i introdukcji zwierząt w łowiskach, kultury łowieckiej oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W monografii przedstawiono również ogólne informacje o dawnych i obecnych członkach Koła oraz biografię założyciela Koła Łowieckiego Nr 3, nieoficjalnie zwanego „Leśnik” (później Nr 28 „Orzeł”) w Chełmnie - zasłużonego myśliwego i leśnika, Kazimierza Szlachetki. Ponadto, przedstawiono ogólną charakterystykę przyrodniczą regionu, zagadnienia w zakresie ochrony przyrody oraz opis aktualnie dzierżawionych łowisk. Opracowanie zawiera także liczne informacje na temat prowadzonej obecnie gospodarki łowieckiej, w tym między innymi na temat polowań oraz działalności społecznej i edukacyjnej Koła i jego członków.” 1


      Szczególnym walorem prezentowanego albumu jest bardzo obszerna, niemal w całości nigdy wcześniej nie publikowana, ikonografia (264 ryciny), prezentująca m.in. sylwetki zasłużonych chełmińskich/pomorskich myśliwych z okresu XIX-XX wieku, sceny z dawnych (dworskich) i współczesnych polowań oraz liczne dokumenty, trofea myśliwskie i okolicznościowe pamiątki. W albumie umieszczono 396 przypisów (głównie z informacjami biograficznymi oraz cytowanym piśmiennictwem) oraz - dwa oddzielne (dla części I i II) indeksy osób/nazwisk (672 hasła) oraz miejscowości/nazw geograficznych (418 haseł).

Autorzy
1 Lewicki J., Lewicki W. (2013). Od Autorów, [w]: Chełmińscy myśliwi. Historia i działalność Koła Łowieckiego "Orzeł" w Chełmnie, Monografia upamiętniająca 90. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego oraz 60. rocznicę powstania Koła Łowieckiego „Orzeł” w Chełmnie, Koło Łowieckie „Orzeł” w Chełmnie, Bydgoski Dom Wydawniczy Margrafsen, Chełmno, s. 7.


Monografia „CHEŁMIŃSCY  MYŚLIWI”

Okładki + obszerne fragmenty publikacji w formacie PDF (ang. Portable Document Format). Wielkość pliku: 27 MB.


© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.