Ostatnia aktualizacja: 26.02.2014Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie powstało 28 lipca 1953 roku z wyodrębnienia się grupy myśliwych należących do Koła Łowieckiego "Gwardia" w Chełmnie i zostało zarejestrowane jako Koło Łowieckie Nr3 w Chełmnie. Inicjatorem tych zdarzeń był zasłużony działacz łowiecki - Kazimierz Szlachetko (sylwetka myśliwego została opisana w kwartalniku "Nermrod" nr 2/2011). Współzałożycielami Koła byli ponadto: Mieczysław Adamka, Piotr Gargol, Zbigniew Głowala, Mieczysław Izdebski, Wacław Lipiński, Mieczysław Maślanka i Antoni Puławski. Przez kolejne lata działalności Koło było nieoficjalnie nazywane "Leśnik". Natomiast nazwę "Orzeł" wybrało dopiero Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 13 stycznia 1960 roku.Dokument pochodzi z archiwum Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu i publikowany jest w oparciu o licencję/pismo L.dz.: 350/13 z dnia 24.05.2013 r. Następnie Wojewódzka Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu pismem z dnia 8 marca 1960 rokuDokument pochodzi z archiwum Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu i publikowany jest w oparciu o licencję/pismo L.dz.: 350/13 z dnia 24.05.2013 r. poinformowała Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa - w Chełmnie o rejestracji Koła pod nazwą Koło Łowieckie Nr28 "Orzeł" w Chełmnie. Numeracja (Nr 28) na pieczęciach Koła występowała aż do 1995 roku.

Pierwotnymi terenami działalności Koła był obwód łowiecki nr 11 (Marusza, Rudnik i Piaski) i nr 90 (Łunawy, Ruda i Podwiesk). W 1957 r. podczas nowego podziału na tereny łowieckie obwód łowiecki nr 11 został oddany, a Koło otrzymało obwód łowiecki nr 89 (Wabcz, Robakowo i  Działowo). W późniejszym okresie Koło dzierżawiło te same obwody łowieckie i jedynie ich numeracja ulegała zmianie (nr 90 aktualnie nr 51 o pow. ogólnej 8880 ha, w tym 1445 ha pow. leśnej i nr 89 aktualnie nr 67 o pow. ogólnej 4978 ha, w tym 204 ha pow. leśnej). Obwody te dla ułatwienia i usprawnienia wykonywania prac oraz realizacji niektórych polowań podzielone są na obwody podopieczne, tzw. grupy.
Aktualnie Koło zrzesza 80 myśliwych (od powstania 140) i ma 1 stażystę. Ostatnio przeprowadzona inwentaryzacja zwierzyny potwierdziła wysokie jej stany, m.in. wykazała: 20 jeleni, 15 danieli, 405 saren, 90 dzików, 555 zajęcy, 85 lisów, 550 bażantów i 50 kuropatw. Dla poprawy liczebności zwierzyny drobnej Koło prowadzi systematyczne zasiedlanie łowiska bażantami w ilości ok.150 szt. / rok. Natomiast pozyskanie zwierzyny łownej w sezonie łowieckim 2012/2013 wynosiło: 8 jeleni szlachetnych, 9 danieli, 161 saren, 118 dzików, 32 zające szaraki, 122 lisy, 32 bażanty - koguty, 198 dzikich kaczek i 28 dzikich gęsi.

Członkowie Koła mogą poszczycić się wieloma sukcesami łowieckimi m.in. zdobytymi w naszym łowisku (srebrno i brązowo medalowymi orężami dzików, srebrno medalową czaszką lisa i parostkami saren-rogaczy pow. 500 g brutto). Ponadto wspaniałe trofea, często medalowe, niektórzy myśliwi zdobyli również polując w innych rejonach kraju i Europy oraz na innych kontynentach.

W 1999 r. Koło otrzymało sztandar, który został wówczas odznaczony Złotym "Medalem Zasługi Łowieckiej". Natomiast najwyższe odznaczenie łowieckie, tj. "Złom" nadano Kołu 23.04.2008 r. Także członkowie Koła mogą poszczycić się wieloma odznaczeniami łowieckimi. 
Koło posiada salę tradycji, gdzie odbywają się posiedzenia Zarządu Koła i inne spotkania oraz wyeksponowane są pamiątki i dorobek jego członków. Koło ma dwóch sygnalistów (Krystian Sentkowski i Jędrzej Siekierkowski) i własny hymn. Ponadto prowadzi Kronikę Koła (Sabina Gargol - kronikarz) i stronę internetową www.klorzel.pl (Marcin Mirowski - opiekun strony internetowej). Aktualnie toczą się również prace nad opracowaniem publikacji dotyczącej historii Koła (Wojciech Lewicki - realizator projektu).

Członkowie Koła często przesyłają materiały (publikacje, artykuły i zdjęcia) do różnych czasopism. Zostały one opublikowane w "Łowcu Polskim Nr: 10/1987, 9/1989, 4/1995, 1/1998, 11/2000, 9/2002, 12/2002, 8/2004, 11/2004, 2/2005, 5/2005, 7/2005, 10/2005, 1/2006, 7/2006, 10/2006, 12/2006, 6/2008 i 7/2009 oraz kwartalniku "Nemrod" Nr 1/2010, Nr 2/2010, Nr 2/2011 i Nr 1/2013. Natomiast w gazecie regionalnej "Czas Chełmna" z dn. 16.02.2007 r. ukazał się całostronicowy artykuł dotyczący Koła pt.: "Sadzą, dokarmiają i czasem polują ...". Artykuł ten przybliżył mieszkańcom rejonu Chełmna prawdziwy charakter polskiego łowiectwa.

Ponadto w 2013 roku Koło w całości sfinansowało wydanie monografii łowieckiej (albumu), pt.: "CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI. Historia i działalność Koła Łowieckiego „Orzeł“ w Chełmnie.", której autorami są Jacek Lewicki i Wojciech Lewicki. Więcej informacji na ten temat prezentuje dział: Monografia "CHEŁMIŃSCY MYŚLIWI" zobacz.

W latach 2001 - 2007 Koło zwyciężało w okręgowych mistrzostwach strzeleckich w klasie powszechnej. W 2008 r. Koło zajęło drużynowo II miejsce w klasie powszechnej (Paweł Ćwikliński, Zbigniew Ćwikliński i Tomasz Janus) i III miejsce w klasie open (Michał Droszcz, Zdzisław Prowancki i Jędrzej Siekierkowski). Natomiast w  2009 r. Koło osiągnęło taki sam sukces zajmując drużynowo II miejce w klasie powszechnej (Zbigniew Ćwikliński, Tomasz Janus i Krystian Sentkowski) i III miejsce w klasie open (Tomasz Janus, Zdzisław Prowancki i Jędrzej Siekierkowski). Dotychczas sześciu członków Koła zdobyło tytuł mistrza strzelectwa myśliwskiego (chronologicznie: Marek Droszcz, Tadeusz Modliborski, Zdzisław Prowancki, Jędrzej Siekierkowski, Michał Droszcz i Tomasz Janus), a dwóch Brązowy "Wawrzyn strzelecki" (Michał Droszcz w 2007 r. i Zdzisław Prowancki w 2011 r. i 2012 r.).

Członkowie Koła byli wybierani do organów wojewódzkich / okręgowych PZŁ (Kazimierz Targos - członek WRŁ PZŁ w Toruniu w latach 1980-1985, Jerzy Lewicki - członek WKR PZŁ w Toruniu w latach 1986-1995 i Marek Droszcz - od 2000 r. członek ORŁ PZŁ w Toruniu).
Koło organizowało wystawy łowieckie w Muzeum Ziemi Chełmińskiej mieszczącym się w ratuszu w Chełmnie. Ufundowało i postawiło figurę Św. Huberta przy Kościele w Sztynwagu (02.07.2006 r.). Od 1996 roku współorganizuje "Hubertusa" w Działowie. Jest to impreza myśliwsko-jeździecka organizowana w ostatnią sobotę października wspólnie z zaprzyjaźnionym klubem jeździeckim "Joker" z Działowa (Łukasz Madej) i GR Działowo (Janina i Piotr Madej). Odbywa się wówczas "polowanie hubertowskie" na dziki i lisy połączone z późniejszą pogonią konną za tzw. "lisem". W 2007 roku uroczystości te miały charakter okręgowego dnia Św. Huberta.

Drugą imprezę hubertowską Koło organizuje w pierwszą lub drugą sobotę listopada. Wówczas "polowanie hubertowskie" na dziki i lisy poprzedzone jest Mszą Świętą w Kościele w Sztynwagu, gdzie stoi figura Św. Huberta. Natomiast polowanie kończy się szczególnie uroczystym pokotem. Zapalane są wówczas znicze dla każdego członka Koła, który odszedł do "Krainy Wiecznych Łowów".

Koło współpracuje ze szkołami podstawowymi położonymi na terenie dzierżawionych obwodów, m.in. prowadziło spotkania z młodzieżą szkolną w Kolnie, Podwiesku, Wielkich Łunawach, Wabczu i Robakowie. Zarząd Koła dba o przestrzeganie tradycji i zwyczajów łowieckich. W czasie polowań nie zapomina o sygnałach łowieckich i pokocie oraz o gorącym posiłku dla naganiaczy, pomocników i myśliwych. Nieocenionym w tym zakresie jest Prezes Koła Marek Główczyński, który jest współwłaścicielem Restauracji Hotelu "Centralny" w Chełmnie. Jest on wielokrotnym laureatem regionalnych konkursów kulinarnych, w tym również organizowanych przez ZO PZŁ w Toruniu dotyczących kuchni myśliwskiej.© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.