Odznaczenia


Koło Łowieckie "Orzeł" w Chełmnie za zasługi dla łowiectwa zostało odznaczone Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej (8 grudnia 1999 roku) i najwyższym odznaczeniem łowieckim, tj. "Złomem" (23 kwietnia 2008 roku).

Ponadto na podstawie uchwał Walnych Zgromadzeń członków Koła i wniosków opracowywanych przez Zarządu Koła odznaczeniami łowieckimi zostali uhonorowani:

 ZŁOM - HONOROWY ŻETON ZASŁUGI
3 nadania
 
Najwyższe odznaczenie łowieckie. Ustanowione 28 listopada 1929 roku.
Jest nadawane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

DROSZCZ Marek data nadania: 06.04.2011 r.
SZLACHETKO Kazimierz data nadania: 25.05.1983 r.
TARGOS Kazimierz data nadania: 03.02.1999 r.


 ZŁOTY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
13 nadań
 
Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

DROSZCZ Marek data nadania: 23.02.2005 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 24.10.2007 r.
GŁOWALA Zbigniew data nadania: 07.12.1995 r.
GŁÓWCZYŃSKI Marek data nadania: 11.05.2016 r.
IZDEBSKI Zbigniew data nadania: 06.04.2011 r.
LEWICKI Wojciech data nadania: 10.09.2014 r.
LIPIŃSKI Marian data nadania: 10.11.2004 r.
MADEJ Piotr data nadania: 11.05.2016 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 23.04.2008 r.
PREIS Aleksander data nadania: 28.08.2002 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy data nadania: 24.01.2007 r.
SZLACHETKO Kazimierz data nadania: 09.07.1969 r.
TARGOS Kazimierz data nadania: 25.05.1983 r.


 SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
30 nadań
 
Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

ADAMKA Mieczysław  data nadania: 25.05.1983 r.
BECKER Stanisław  data nadania: 07.09.2011 r.
BIELAŃSKI Marian  data nadania: 26.07.2017 r.
ĆWIKLIŃSKI Zbigniew  data nadania: 26.07.2017 r.
DROSZCZ Marek  data nadania: 10.11.1999 r.
DROSZCZ Włodzimierz  data nadania: 25.05.1983 r.
GARGOL Piotr  data nadania: 25.05.1983 r.
GARGOL Stanisław data nadania: 10.09.2014 r.
GŁOWALA Zbigniew  data nadania: 25.05.1983 r.
GŁÓWCZYŃSKI Marek  data nadania: 27.01.2010 r.
IZDEBSKI Zbigniew  data nadania: 28.08.2002 r.
KASPRZYK Stanisław  data nadania: 16.10.2012 r.
LEWICKI Jerzy  data nadania: 17.01.1984 r.
LEWICKI Wojciech  data nadania: 24.10.2007 r.
LIPIŃSKI Marian  data nadania: 25.05.1983 r.
LIPIŃSKI Wacław  data nadania: 25.05.1983 r.
LUDWIKOWSKI Ryszard data nadania: 11.05.2016 r.
MADEJ Piotr  data nadania: 05.11.2008 r.
MARDUSIŃSKI Antoni  data nadania: 19.01.1995 r.
MAŚLANKA Mieczysław  data nadania: 04.04.2001 r.
MODLIBORSKI Roman  data nadania: 05.11.2008 r.
PAPIERZ Andrzej data nadania: 11.05.2016 r.
PREIS Aleksander  data nadania: 15.12.1993 r.
SENTKOWSKI Jan data nadania: 10.09.2014 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy  data nadania: 04.04.2001 r.
SIEKIERKOWSKI Jędrzej  data nadania: 06.04.2011 r.
SZLACHETKO Kazimierz  data nadania: 02.12.1960 r.
TARGOS Kazimierz  data nadania: 13.04.1973 r.
WARŻAŁA Adam data  nadania: 04.04.2001 r.
WICHLIŃSKI MAREK  data nadania: 27.01.2010 r.


 BRĄZOWY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ
51 nadań
 
Ustanowiony 19 grudnia 1929 roku. Jest nadawany przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie.

ADAMKA Mieczysław  data nadania: 13.04.1973 r.
BECKER Sebastian data nadania: 11.05.2016 r.
BECKER Stanisław data nadania: 28.01.2006 r.
BIELAŃSKI Marian data nadania: 23.06.2009 r.
BIŃCZYK Kazimierz data nadania: 06.09.2006 r.
ĆWIKLIŃSKI Zbigniew data nadania: 27.01.2010 r.
DROSZCZ Marek data nadania: 15.12.1993 r.
DROSZCZ Michał  data nadania: 06.04.2011 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 13.04.1973 r.
GARGOL Piotr data nadania: 13.04.1973 r.
GARGOL Regina data nadania: 27.01.2010 r.
GARGOL Sabina data nadania: 05.11.2008 r.
GARGOL Stanisław data nadania: 05.11.2008 r.
GŁOWALA Zbigniew data nadania: 13.04.1973 r.
GŁÓWCZYŃSKI Marek data nadania: 28.01.2004 r.
GNACIŃSKI Wiesław data nadania: 27.01.2010 r.
IZDEBSKI Mieczysław data nadania: 25.05.1983 r.
IZDEBSKI Zbigniew data nadania: 07.12.1995 r.
JANUS Tomasz data nadania: 10.09.2014 r.
KASPRZYK Stanisław data nadania: 25.05.1983 r.
KUBACKI Zenon data nadania: 04.04.2001 r.
KWIATKOWSKI Wacław data nadania: 25.05.1983 r.
LEWANDOWSKI Roman data nadania: 28.01.2004 r.
LEWICKI Jerzy data nadania: 13.04.1973 r.
LEWICKI Wojciech data nadania: 28.08.2002 r.
LIPIŃSKI Marian data nadania: 13.04.1973 r.
LIPIŃSKI Wacław data nadania: 13.04.1973 r.
LUDWIKOWSKI Ryszard data nadania: 23.04.2008 r.
MADEJ Piotr data nadania: 10.09.2003 r.
MARDUSIŃSKI Antoni data nadania: 11.07.1988 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 13.04.1973 r.
MICHALSKI Marek data nadania: 10.09.2003 r.
MODLIBORSKI Roman data nadania: 10.09.2003 r.
PAPIERZ Andrzej data nadania: 06.09.2006 r.
PAWELEC Mieczysław data nadania: 05.11.2008 r.
PREIS Aleksander data nadania: 25.05.1983 r.
PIEKIELNIAK Marek data nadania: 28.01.2006 r.
PROWANCKI Zdzisław data nadania: 07.09.2011 r.
PUŁAWSKI Antoni data nadania: 09.09.1983 r.
RĄCZKA Stanisław  data nadania: 06.04.2011 r.
SATORA Roman data nadania: 19.01.1995 r.
SENTKOWSKI Jan data nadania: 24.10.2007 r.
SENTKOWSKI Krystian  data nadania: 06.04.2011 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy data nadania: 19.01.1995 r.
SIEKIERKOWSKI Jędrzej data nadania: 10.11.2004 r.
SŁAWIŃSKI Piotr data nadania: 11.05.2016 r.
TARGOS Kazimierz data nadania: 09.07.1969 r.
TEJZA Edward data nadania: 24.10.2007 r.
TYTKIEWICZ Zygmunt data nadania: 25.05.1983 r.
WARŻAŁA Adam data nadania: 07.12.1995 r.
WICHLIŃSKI Marek data nadania: 28.01.2004 r.


 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA
1 nadanie
 
Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa została ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966 i nadaje się ją osobom / instytucjom spoza Zrzeszenia PZŁ za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

LEWICKI Jacek - z Chełmna / Warszawy
data nadania: 22.09.2014 r.


 MEDAL ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
7 nadań
 
Ustanowiony i nadawany w latach 2003 - 2005 przez Sejmik Łowiecki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

DROSZCZ Marek data nadania: 11.07.2003 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 19.04.2005 r.
MADEJ Piotr data nadania: 11.07.2003 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 11.07.2003 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy data nadania: 19.04.2005 r.
TARGOS Kazimierz data nadania: 11.07.2003 r.
WARŻAŁA Adam data nadania: 19.04.2005 r.


 MEDAL ZASŁUŻONY DLA TORUŃSKIEJ ORGANIZACJI ŁOWIECKIEJ
26 nadań
 
Ustanowiony i nadawany od 2007 roku przez Okręgową Radę Łowiecką PZŁ w Toruniu.

BECKER Stanisław data nadania: 24.09.2008 r.
BIELAŃSKI Marian data nadania: 12.09.2012 r.
ĆWIKLIŃSKI Zbigniew data nadania: 25.09.2014 r.
DROSZCZ Marek data nadania: 24.09.2008 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 30.06.2009 r.
GARGOL Stanisław data nadania: 12.09.2012 r.
GARGOL Zbigniew data nadania: 22.07.2011 r.
GŁÓWCZYŃSKI Marek data nadania: 24.09.2008 r.
IZDEBSKI Zbigniew data nadania: 22.07.2011 r.
KASPRZYK Stanisław data nadania: 24.09.2008 r.
LEWANDOWSKI Roman data nadania: 07.08.2013 r.
LEWICKI Wojciech data nadania: 07.08.2013 r.
LIPIŃSKI Marian data nadania: 24.09.2008 r.
LUDWIKOWSKI Ryszard data nadania: 22.07.2011 r.
MADEJ Piotr data nadania: 26.10.2007 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 30.06.2009 r.
MODLIBORSKI Roman data nadania: 24.09.2008 r.
PAPIERZ Andrzej data nadania: 07.08.2013 r.
PIEKIELNIAK Marek data nadania: 25.09.2014 r.
PREIS Aleksander data nadania: 24.09.2008 r.
PROWANCKI Zdzisław data nadania: 12.09.2012 r.
PUŁAWSKI Antoni data nadania: 30.06.2009 r.
SENTKOWSKI Jan data nadania: 07.08.2013 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy data nadania: 24.09.2008 r.
TEJZA Edward data nadania: 22.07.2011 r.
WICHLIŃSKI Marek data nadania: 24.09.2008 r.

2 nadania
Ponadto na wniosek Koła medal ten nadano następującym osobom spoza PZŁ:

GERKA Ewa - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
data nadania: 25.09.2014 r.
LEWICKI Jacek - z Chełmna / Warszawy
data nadania: 25.09.2014 r.

 ODZNAKA ZA 50 LAT CZŁONKOSTWA W PZŁ
7 nadań
 
Ustanowiony przez XX Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w dn. 09.12.2000 r. (za 20, 30, 40, 50 lat członkostwa w PZŁ).

BECKER Stanisław data nadania: 2011 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 2003 r.
LIPIŃSKI Marian data nadania: 2012 r.
KASPRZYK Stanisław data nadania: 2011 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 2003 r.
PREIS Aleksander data nadania: 2011 r.
PUŁAWSKI Antoni data nadania: 2003 r.


 ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA KOŁA ŁOWIECKIEGO ORZEŁ W CHEŁMNIE
37 nadania
 
Odznaka "Za Zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie" została ustanowiona przez Walne Zgromadzenie członków Koła w dniu 01.05.2001 roku i nadawana jest przez Zarząd Koła.

Pierwszą odznaką został udekorowany sztandar Koła w intencji członków Koła, którzy odeszli do "Krainy Wiecznych Łowów" do dn. 27.09.2001  r. (lista chronologiczna: śp. Michał Bojarski, śp. Henryk Napiórkowski, śp. Bernard Cybulski, śp. Władysław Raciborski, śp. Wacław Kwiatkowski, śp. Jan Wąsikowski, śp. Wacław Lipiński, śp. Krzysztof Jakubowski, śp. Władysław Mastalarek, śp. Kazimierz Szlachetko, śp. Tadeusz Mastalarek, śp. Eugeniusz Kubny, śp. Piotr Gargol, śp. Zygmunt Sentkowski, śp. Mieczysław Adamka, śp. Zygmunt Szynwałd, śp. Bolesław Łyś, śp. Jerzy Lewicki, śp. Ireneusz Wakulak, śp. Mieczysław Izdebski, śp. Zbigniew Głowala i śp. Mieczysław Chyła).

BECKER Stanisław data nadania: 27.09.2001 r.
BECKER Sebastian data nadania: 22.09.2014 r.
BIELAŃSKI Marian data nadania: 22.09.2008 r.
BIŃCZYK Kazimierz data nadania: 22.09.2008 r.
DROSZCZ Marek data nadania: 19.11.2004 r.
DROSZCZ Włodzimierz data nadania: 27.09.2001 r.
GARGOL Sabina data nadania: 22.09.2014 r.
GARGOL Stanisław data nadania: 03.09.2007 r.
GARGOL Regina data nadania: 22.09.2014 r.
GARGOL Zbigniew data nadania: 03.09.2007 r.
GŁÓWCZYŃSKI Marek data nadania: 20.10.2003 r.
IZDEBSKI Zbigniew data nadania: 18.09.2006 r.
KASPRZYK Stanisław data nadania: 27.09.2001 r.
KUBACKI Zenon data nadania: 20.10.2003 r.
LEWANDOWSKI Roman data nadania: 22.09.2008 r.
LEWICKI Wojciech data nadania: 26.09.2011 r.
LIPIŃSKI Marian data nadania: 22.10.2002 r.
LUDWIKOWSKI Ryszard data nadania: 03.09.2007 r.
MADEJ Piotr data nadania: 21.09.2009 r.
MADRUSIŃSKI Antoni data nadania: 20.10.2003 r.
MAŚLANKA Mieczysław data nadania: 27.09.2001 r.
MICHALSKI Marek data nadania: 18.09.2006 r.
MODLIBORSKI Roman data nadania: 19.11.2004 r.
PAPIERZ Andrzej data nadania: 16.09.2013 r.
PIEKIELNIAK Marek data nadania: 16.09.2013 r.
PREIS Aleksander data nadania: 27.09.2001 r.
PUŁAWSKI Antoni data nadania: 27.09.2001 r.
SENTKOWSKI Jan data nadania: 26.09.2011 r.
SENTKOWSKI Tomasz data nadania: 22.09.2008 r.
SIEKIERKOWSKI Jerzy data nadania: 17.10.2005 r.
SIEKIERKOWSKI Jędrzej data nadania: 21.09.2009 r.
TARGOS Kazimierz data nadania: 27.09.2001 r.
TEJZA Edward data nadania: 03.09.2007 r.
TYTKIEWICZ Zygmunt data nadania: 27.09.2001 r.
WARŻAŁA Adam data nadania: 17.10.2005 r.
WICHLIŃSKI Marek data nadania: 17.10.2005 r.

18 nadań
Ponadto Zarząd Koła nadał Odznakę „Za zasługi dla Koła Łowieckiego »Orzeł« w Chełmnie” osobom spoza Koła / Zrzeszenia PZŁ:

ks. BIEŃKOWSKI Jerzy - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Józefa w Chełmnie (Księża Pallotyni)
data nadania: 16.09.2013 r.
BIŃCZYK Wojciech - Wicestarosta Chełmiński
data nadania: 21.09.2009 r.
GAMAŃSKI Zdzisław - Starosta Chełmiński
data nadania: 21.09.2009 r.
GERKA Ewa - dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
data nadania: 22.09.2014 r.
HERMANOWSKI Jerzy - Przewodniczący ZO PZŁ w Toruniu / Łowczy Okręgowy
data nadania: 27.09.2001 r.
JANUSZEWSKI Maciej - Prezes ORŁ PZŁ w Toruniu
data nadania: 17.10.2005 r.
KEMPA Tadeusz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Jamy
data nadania: 22.10.2002 r.
LENDZIOSZEK Marian - członek Sądu Łowieckiego NRŁ PZŁ w Warszawie, członek ORŁ PZŁ w Toruniu i Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej ORŁ PZŁ w Toruniu
data nadania: 03.09.2007 r.
LEWICKI Jacek - z Chełmna / Warszawy
data nadania: 22.09.2014 r.
MARCINKOWSKI Janusz - Wójt Gminy Płużnica
data nadania: 22.09.2008 r.
PIASECKI Zbigniew - Prezes RSP Trzebiełuch
data nadania: 03.09.2007 r.
RABESZKO Jerzy - Wójt Gminy Stolno
data nadania: 03.09.2007 r.
SIEKIERKOWSKA Krystyna - księgowa KŁ "Orzeł" w Chełmnie
data nadania: 19.11.2004 r.
ŚMIGIELSKA Janina- prezes Banku Spółdzielczego w Chełmnie
data nadania: 16.09.2013 r.
ks. TUŁODZIECKI Bogdan - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich
data nadania: 18.10.2010 r.
ks. WALKOWIAK Zbigniew - proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie (kościół farny)
data nadania: 16.09.2013 r.
WŁADYKO Tadeusz - członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu
data nadania: 22.10.2002 r.
WYPIJ Krzysztof - Wójt Gminy Chełmno
data nadania: 22.09.2008 r.


 INNE
3 nadania
 


Brązowy Warzyn Strzelecki - odznaka wyróżniająca zawodnika, posiadającego klasę mistrzowską w strzelectwie myśliwskim, który uzyskał w trzech zawodach centralnych od 1320 do 1364 punktów z 1500 możliwych do uzyskania. Jeden z tych wyników musi być zdobyty na Mistrzostwach PZŁ w klasie mistrzowskiej lub Krajowym Konkursie Kół Łowieckich , finale Ligi Strzeleckiej lub zawodach eliminacyjnych Ligi Strzeleckiej.

DROSZCZ Michał - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI
uzyskany za wyniki strzeleckie w 2007 r.
PROWANCKI Zdzisław - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI uzyskany za wyniki strzeleckie w 2011 r.
PROWANCKI Zdzisław - BRĄZOWY WAWRZYN STRZELECKI uzyskany za wyniki strzeleckie w 2012 r.
© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.