Współpraca


W dniu 8 listopada 2013 roku, podczas obchodów jubileuszu 60 lecia naszego Koła, zostało podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Kołem Łowieckim "Orzeł" w Chełmnie i Klubem Myśliwskim z miejscowości Letovice (Republika Czeska).

Porozumienie to stanowi uzupełnienie do zawartego w dniu 1 lipca 2012 roku układu partnerskiego pomiędzy wyżej wymienionymi miastami.
Na zdjęciu moment przekazania przez prezesa KŁ "Orzeł" w Chełmnie - Marka Główczyńskiego porozumienia na ręce prezesa Klubu Myśliwskiego z Letovic - Ludka Elbl.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku, sala kinoteatru "Rondo" w Chełmnie.


Tekst porozumienia w polskiej wersji językowej:

Tekst porozumienia w czeskiej wersji językowej:


Fotorelacja z wizyty czeskich Kolegów w Chełmnie.
Myśliwy z Letovic (Republika Czeska) uwieczniający przemarsz ulicami miasta Chełmna uczestników jubileuszu 60 lecia KŁ "Orzeł" w Chełmnie.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.
Delegacja czeskich myśliwych z Klubu Myśliwskiego z Letovic na Mszy Świętej w kościele (Fara) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.
Delegacja czeskich myśliwych z Klubu Myśliwskiego z Letovic na Mszy Świętej w kościele (Fara) pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.
Podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Kołem Łowieckim "Orzeł" w Chełmnie (Rzeczpospolita Polska), a Klubem Myśliwskim z Letovic (Republika Czeska).
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.
Przekazanie przez prezesa KŁ "Orzeł" w Chełmnie - Marka Główczyńskiego porozumienia na ręce prezesa Klubu Myśliwskiego z Letovic - Ludka Elbl.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.
Zastępca łowczego KŁ "Orzeł" w Chełmnie - Zdzisław Prowancki wraz z przedstawicielami delegacji myśliwych z Republiki Czeskiej.
Fot. Andrzej Nowicki - 08 listopada 2013 roku.

© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.