Obwody łowieckie


UCHWAŁA NR XLV/739/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie. CZYTAJ

 


Obwody łowieckie Nr 51 Podwiesk i Nr 67 Robakowo dzierżawione przez Koło.
*Przedstawiona mapka ma jedynie charakter poglądowy.
Koło dzierżawi dwa obwody łowieckie, nr 51 o pow. 8 880 ha - w tym 1445 ha pow. leśnej i nr 67 o pow. 4978 ha, w tym 204 ha pow. leśnej. Poniżej szczegółowy rejestr powierzchniowy obwodów.
Aktualny przebieg granic naszych obwodów łowieckich, tj. nr 51 i 67 można sprawdzić na stronie Urzedu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub klikając w ten link.


Numer i nazwa obwodu51 Podwiesk
Powierzchnia ogólna [ha]8 880
Powierzchnia wyłączenia z art. 26 ustawy Prawo łowieckie [ha]359
Obszar obwodu razem [ha]8 521
     - w tym grunty leśne1 445
     - w tym grunty pozostałe7 076
Grunty leśne [%]17
Grumty pozostałe [%]83
NadleśnictwoJamy
Państwowe grunty leśne [ha]1 259
Grumty gminy [ha]
     - Chełmno
     - Grudziądz
     - Stolno

3 890
2 547
825
Wydzierżawiający/ZarządcaStarosta Chełmiński

Granica północna
od miejscowości Ostrów Świecki, rzeką Wisłą, do miejscowości Rządz

Granica wschodnia
przebiega od rzeki Wisły drogą przez miejscowości Rządz do miejscowości Rudnik

Granica południowa
szosą z miejscowości Rudnik przez Rudę i Paparzyn do Wabcza

Granica zachodnia
z miejscowości Wabcz drogą przez Stary Młyn, Żaki, Nowąwieś, Kolno, do Małej Wisły i brzegiem na południowy zachód do rzeki WisłyNumer i nazwa obwodu67 Robakowo
Powierzchnia ogólna [ha]4 978
Powierzchnia wyłączenia z art. 26 ustawy Prawo łowieckie [ha]199
Obszar obwodu razem [ha]4 779
     - w tym grunty leśne204
     - w tym grunty pozostałe4 575
Grunty leśne [%]4
Grumty pozostałe [%]96
NadleśnictwoJamy
Państwowe grunty leśne [ha]104
Grumty gminy [ha]
     - Grudziądz
     - Lisewo
     - Płużnica
     - Stolno

572
1 121
291
2 691
Wydzierżawiający/ZarządcaStarosta Chełmiński

Granica północna
od miejscowości Wabcz szosą do miejscowości Rudnik

Granica wschodnia
przebiega torem kolejowym od miejscowości Rudnik do Stacji Kolejowej Wałdowo Szlacheckie, dalej biegnie drogą polną do miejscowości Błędowo

Granica południowa
z miejscowości Błędowo szosą do miejscowości Działowo dalej do Dąbrówki, a następnie drogą polną przez Krajęcin do toru kolejowego, torem kolejowym z Krajęcina do budki kolejowej w Pniewitem

Granica zachodnia
od budki kolejowej w Pniewitem do miejscowości Linowiec dalej drogą polną do miejscowości Wabcz

© 2008 - 2024  Marcin Mirowski i Wojciech Lewicki (2008 - 2015). Wszystkie prawa zastrzeżone.